Sette opp påmelding

Skal du ha påmelding til en ny sesong, nye partier, FFO eller en fotballskole? Se hvordan du kan organisere dette i Hoopit her

Lukas Grenstad avatar
Skrevet av Lukas Grenstad
Oppdatert over en uke siden
 1. Opprett gruppene medlemmene kan melde seg inn i

  For å kunne sette opp en påkrevd betaling for disse gruppene er det viktig at du velger gruppetype "Lag".

  Du kan opprette gruppene under en ny særidrett i Hoopit, eller legge inn gruppene under idretten de hører hjemme. Dersom dette er en påmelding som inkluderer eksterne kan du sette gruppen som ekstern slik at de ikke mottar medlemskontingent og blir innmeldt i NIF (se hvordan her).

 2. Sett opp eventuelle utøverbegrensinger og ventelister


  Du kan sette en begrensing per gruppe og aktivere venteliste når grensen er nådd. Se mer informasjon her: Sette maks antall utøvere i en gruppe. Gå til Grupper > Innstillinger og velg aktuell gruppe i gruppevelgeren.

 3. Opprett betalingen for gruppene

  Du kan nå opprette en treningsavgift for disse gruppene. Husk å huke av innstillingen for at nye spillere må betale for å melde seg inn i gruppen. Betalingen vil da være obligatorisk ved påmelding.

  Påmeldingen vil være åpen når treningsavgiften er publisert og perioden er aktiv. Se mer om hvordan du oppretter treningsavgift her.

 4. Del lenken for påmelding

  Påmelding er nå mulig når treningsavgiften er publisert og dens periode er aktiv. Du kan nå dele registreringslenken for hele klubben eller hovedgruppen til aktiviteten for påmelding.

Spørsmål og svar

Spørsmål

Svar

Hvordan fungerer ventelisten?

Brukere vil få plass på ventelisten kronologisk etter når de kom inn på ventelisten. Når en bruker blir tilbydd plass i gruppen får de 24 timer på å betale for å bekrefte plassen. Etter 24 timer vil neste i ventelisten få tilbud om plassen.

Hvordan fungerer det med krav om betaling ved påmelding?

Brukere som melder seg inn får 15 minutter på seg på å fullføre betalingen av treningsavgiften. Hvis de ikke betaler innen fristen vil de miste sin plass og bli slettet fra gruppen de meldte seg inn i.

Svarte dette på spørsmålet?