Treningsavgift

Her viser vi hvordan du sender ut treningsavgift i Hoopit, og svarer på eventuelle spørsmål du måtte ha💰

Lukas Grenstad avatar
Skrevet av Lukas Grenstad
Oppdatert over en uke siden

For å ha tilgang til økonomimodulen i Hoopit må han ha tittelen Økonomiansvarlig, her kan du se hvordan man gir seg selv, eller noen en andre ny tittel. Før man kan lage treningsavgift må man også legge til et kontonummer på særidretten treningsavgiften skal opprettes for.

1. Lag ny betaling

Gå inn på “Økonomi” -> "Betalinger" i menyen til venstre, og velg “Ny betaling”.

Velg deretter "Ny treningsavgift", etterfulgt av idretten du vil sende treningsavgift til.

2. Definer priser

Videre vil du få spørsmål om alle lag skal ha samme pris. Hvis ja, skriv inn sum og trykk neste. Trykker du nei vil alle lagene som er definert med gruppetype “lag” dukke opp, og du kan definere egen pris for hvert enkelt lag.

Hvis noen av undergruppene skal ha forskjellig pris så kan dette legges inn som vist under.

Sett riktig pris for undergruppene. Hvis du ikke ønsker å sende ut treningsavgift til noen av gruppene, huk av for "utelukk" på de gruppene som ikke skal ha faktura. De vil da utelukkes fra utsendelsen.

Når det er ført opp en sum i alle gruppene som skal inkluderes trykker du “Neste".

3. Tilpass avgiften

I neste bilde kan du endre tittel og beskrivelse etter eget ønske. Vi anbefaler at du oppgir kontaktinformasjon til den som lager faktura i feltet “beskrivelse” slik at medlemmer vet hvem de skal kontakte hvis de har spørsmål rundt betalingen.

Alle som melder seg inn i en gruppe i mellom periodestart og periodeslutt vil automatisk motta treningsavgiften, helt automatisk! Publiseringsdato bestemmer datoen betalingen skal sendes ut. Etter du har opprettet betalingen kan du justere og endre enkeltdatoer slik at alt er riktig når publiseringsdatoen treffer.

Du har også mulighet til å velge hva som skal skje med spillere som er medlem i flere lag innom idretten. Skal de betale for billigste, dyreste eller alle lag - de øvrige avgiftene blir automatisk fritatt. Du har også her mulighet til å definere en søskenmoderasjon.

Påkrevd betaling

Du kan også etter behov sett opp en betaling som er påkrevd før man får tilgang til ei gruppe. Det gjøres enklest når du sender ut treningsavgiften ved å huke av denne innstillingen:

Men det kan også settes opp for en allerede aktiv treningsavgift ved å følge disse stegene:

  1. Velg den gruppen du ønsker å sette en påkrevd betaling for gjennom nedtrekksmenyen

  2. Gå inn på gruppeinnstillinger enten ved å trykke på tannhjulet øverst i høyre hjørne, eller ved å gå inn på venstremenyen Grupper -> Innstillinger

  3. Trykk på Registrering og bla ned til Påkrevd betaling. Da kommer du til denne siden:

Når dette filtret er skrudd på, vil alle nye utøvere i denne gruppen få tilsendt en betaling før de kan melde seg inn i gruppen. Utøverne har da en tidsfrist for å melde seg inn i gruppen. Den vil da se sånn;

Vanlige spørsmål og svar:

Spørsmål

Svar

Når betales pengene ut?

Vi betaler ut alle innkommende betalinger fra foregående uke hver fredag og pengene er på som regel på konto mandag eller tirsdag.

Hvor finner jeg informasjon om utbetalingene?

Når pengene ankommer deres konto vil det være generert en tilhørende PDF-rapport. Denne funner du under Utbetalinger i økonomidashbordet.

Kan jeg justere en enkeltfaktura?

Ja du kan søke opp et medlem enten under Betalingsforespørsler eller ved å trykke deg inn på treningsavgiften.

Hvordan fungerer det med purringer?

Hoopit sender ut automatiske purringer for deg 2, 5 og 7 dager etter at betalingsfristen har passert. Deretter sendes purringer én gang i uken inntil ett år. Purringer sendes som e-post og push-notifikasjoner til alle som har appen.

Hvordan unngå at spillere i flere lag mottar flere betalinger/treningsavgifter?

Dette er en egen innstilling i steg 2. Der kan du velge om medlemmer i flere grupper skal motta den billigste, dyreste eller begge avgifter.

Det mangler noen grupper og lag når jeg skal opprette treningsavgiften?

Det er kun grupper med gruppetype "lag" som vises når du skal opprette en treningsavgift. Gå til gruppeinnstillinger for å endre dette for de aktuelle gruppene.

Jeg har opprettet en påkrevd betaling, men det står på registreringssiden at påmeldingen er lukket?

Påmelding vil være åpen når perioden for treningsavgiften er aktiv og den er publisert.

Svarte dette på spørsmålet?