Kom i gang som leder

Lagleder eller annen administrator - les disse artiklene for å komme i gang.

Jørn Engvik avatar Lukas Grenstad avatar Stine Holtedahl avatar
20 artikler i denne samlingen
Skrevet av Jørn Engvik, Lukas Grenstad og Stine Holtedahl

Politiattester

I artikkelen viser vi hvordan du får full kontroll over politiattester på web-dashbordet
Lukas Grenstad avatar
Skrevet av Lukas Grenstad
Oppdatert for over en uke siden

Brukerveiledning for lagledere / trenere - på video

Er du ny lagleder eller trener i Hoopit? Gjennom korte videosnutter skal du få svar på alt du trenger for å komme i gang med systemet.
Stine Holtedahl avatar
Skrevet av Stine Holtedahl
Oppdatert for over en uke siden

Skjul grupper på klubbens felles registreringsside

Klubben bestemmer selv hvilke grupper det skal være mulig å legge seg til som medlem, og hvilke som evnt. skal skjules.
Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert for over en uke siden

Aktivering av barnebrukere / utøvere

Som leder i en gruppe kan du aktivere utøvere som ligger som barnebrukere, slik at de får sin egen app.
Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert for over en uke siden

Sett maks antall utøvere i en gruppe

Nå kan du definerer en grense for hvor mange utøvere det kan være i en gruppe. Dette gir deg full kontroll over gruppestørrelsen.
Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert for over en uke siden

Koble fotballdata mot lagene i Hoopit

Her viser vi deg hvordan du kobler fotballdata mot lagene i Hoopit, slik at kampene for denne sesongen importeres automatisk til kalenderen.
Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert for over en uke siden

Brukerveiledning for lagledere / trenere

Er du ny lagleder el. trener i Hoopit? Her finner du svar på hvordan du setter opp gruppen din, inviterer medlemmer, lager aktiviteter m.m.
Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert for over en uke siden

Hvordan koble fotballbaner med FiksID opp mot områder i Hoopit

Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert for over en uke siden

Legg til områder (baner/møterom)

Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert for over en uke siden