Gå til hovedinnhold
Titler

Hva betyr en tittel?

Ivar avatar
Skrevet av Ivar
Oppdatert over en uke siden

Som leder i en klubb, eller på et lag, vil du bli lagt til med en tittel. I all hovedsak, så er en tittel for oversiktens skyld, slik at man vet hvem som gjør hva i gruppen. Med andre ord, blir du lagt til i en gruppe som trener, lagleder eller Hoopitansvarlig, så vil tilgangen være det samme uansett.

Det finnes to titler som gir ekstra tilganger:

  1. Økonomiansvarlig: Denne tittelen gir tilgang til økonomidelen av Hoopit. Hvilke tilganger den gir, styres av om du er økonomilansvarlig for hele klubben, én eller flere særidretter, eller om du legges til som økonomilansvarlig på et lag. Les om tilgangene det gir i denne artikkelen.

  2. Politiattestansvarlig: Denne tittelen gir tilgang til politiattestene, slik at klubben har full kontroll på hvem som har levert attest. Denne tittelen finnes kun i gruppen på øverste nivå i klubben. Det står i NIF sitt reglement at minimum en person skal ha dette ansvarsområdet, og maksimum kan det være tre personer.

Ønsker du en annen tittel enn det som ligger inne fra før? Ta kontakt med support så oppretter vi den tittelen du vil ha.

Kommunikasjonsgrupper

Selv om titler i et lag ikke nødvendigvis gir ekstra tilganger, så kan tittelen trigge medlemskap i en kommunikasjonsgruppe. Eksempelvis har de fleste klubber en kommunikasjonsgruppe for trenere, slik at tittelen trener i alle lag i en idrett, havner i en gruppe som ofte heter "Trenere i fotball/håndball/etc.". Dette vil da fungere som et trenerforum i den gitte idretten.

Ønsker du en slik kommunikasjonsgruppe for en annen tittel, så er det bare å ta kontakt med Hoopit Support så setter vi opp dette. Det kan ofte være hensiktsmessig å ha en gruppe for dugnadsansvarlige, cupansvarlige etc..

Svarte dette på spørsmålet?