Tilganger i økonomi

Hva du kan se og endre, avhenger av om du er økonomileder, og på hvilket nivå i klubben du har denne tittelen

Ivar avatar
Skrevet av Ivar
Oppdatert over en uke siden

Hva du kan opprette, redigere eller se av betalinger i Hoopit, avhenger av tittelen økonomileder, og på hvilket nivå du har denne tittelen.

Medlemskontingent:

Handling

Gjeldende tillatelse

Se betalinger for medlemskontingent

 • Organisasjonsadmin - tillatt (uten økonomirolle)

 • Leder i idrett - Ikke tillatt

 • Lagadmin - Ikke tillatt

Opprette medlemskontingent

 • Organisasjonsadmin med økonomirolle

 • Leder i idrett - Ikke tillatt

 • Lagadmin - Ikke tillatt

Redigere medlemskontingent (inkluderer publisering)

 • Organisasjonsadmin med økonomirolle

 • Leder i idrett - Ikke tillatt

 • Lagadmin - Ikke tillatt

Slette medlemskontingent

 • Organisasjonsadmin med økonomirolle

 • Leder i idrett - Ikke tillatt

 • Lagadmin - Ikke tillatt

Treningsavgift:

Handling

Gjeldende tillatelse

Se treningsavgifter

 • Organisasjonsadmin - tillatt (uten økonomirolle)

 • Leder i idrett - tillatt (uten økonomirolle)

 • Lagadmin med økonomirolle – tillatt

 • Lagadmin uten økonomirolle - Ikke tillatt

Opprette treningsavgift

 • Organisasjonsadmin med økonomirolle

 • Leder i idrett med økonomirolle

 • Lagadmin - Ikke tillatt

Redigere treningsavgift (inkluderer publisering/sette på vent)

 • Organisasjonsadmin med økonomirolle

 • Leder i idrett med økonomirolle

 • Lagadmin - Ikke tillatt

Slette treningsavgift

 • Organisasjonsadmin med økonomirolle

 • Leder i idrett med økonomirolle

 • Lagadmin - Ikke tillatt

Andre betalinger:

Handling

Gjeldende tillatelse

Se andre betalinger

Admin i betalingsgruppen og høyere uten økonomirolle

Opprette andre betalinger

Admin i betaling

Redigere annen betaling (inkluderer publisering/sette på vent)

Admin i betalingsgruppen og høyere uten økonomirolle

Slette annen betaling

Admin i betalingsgruppen og høyere uten økonomirolle

Individuelle betalinger:

Handling

Gjeldende tillatelse

Se brukerbetaling

Se alle betalinger som admin har tillatelse til å se

Redigere brukerbetaling

Se alle betalinger som admin har tillatelse til å redigere

Påminnelser:

Handling

Gjeldende tillatelse

Sende påminnelse

Sende påminnelser for betalinger admin har tillatelse til å se

Se påminnelseshistorikk

Sende påminnelser for betalinger admin har tillatelse til å se

Fakturaer:

Handling

Gjeldende tillatelse

Generere ny faktura

Til betalinger admin har tillatelse til å redigere

Se fakturaer

Til betalinger admin har tillatelse til å se

Se fakturahistorikk

Til betalinger admin har tillatelse til å se

Laste ned fakturafil

Til betalinger admin har tillatelse til å se

Utbetalinger:

Handling

Gjeldende tillatelse

Se utbetalinger

Til betalinger admin har tillatelse til å redigere

Betalingseksport:

Handling

Gjeldende tillatelse

Eksportere betalinger til Excel

Tilgjengelig uten økonomirolle der du er gruppeadmin eller admin i overordnet gruppe

Bankkontoer:

Handling

Gjeldende tillatelse

Se Bankkontoside

Er admin i gruppen eller overordnet gruppe

Legge til bankkonto

 • Organisasjonsadmin med økonomirolle

 • Leder i idrett med økonomirolle

Redigere bankkonto

 • Organisasjonsadmin med økonomirolle

 • Leder i idrett med økonomirolle

Slette bankkonto

 • Organisasjonsadmin med økonomirolle

 • Leder i idrett med økonomirolle

Redigere bankkontonummer

 • Organisasjonsadmin med økonomirolle

 • Leder i idrett med økonomirolle

Endre kontostatus

 • Organisasjonsadmin med økonomirolle

 • Leder i idrett med økonomirolle

Utlegg:

Handling

Gjeldende tillatelse

Se liste over utlegg

Er admin i gruppen eller overordnete grupper OG har økonomirolle

Godkjenne krav

Er admin i gruppen eller overordnete grupper OG har økonomirolle

Avvise krav

Er admin i gruppen eller overordnete grupper OG har økonomirolle

Lukke krav

Er admin i gruppen eller overordnete grupper OG har økonomirolle ELLER er kravinnsender eller dens foresatt

Se detaljer om krav

Er admin i gruppen eller overordnete grupper OG har økonomirolle

Dugnader:

Handling

Gjeldende tillatelse

Opprette dugnad

Alle ledere kan opprette til de gruppene man har tilgang til.

Se dugnadsdetaljer og brukeres bestillinger

Alle ledere. Bestillinger og detaljer er filtrert av gruppevelgeren, så ledere kan kun se til de gruppene de har tilgang til.

Endre betalingsfrist og sette utlevering

Ledere av nivået dugnaden opprettes på.

Eksportere bestillinger

Alle ledere. Bestillinger er knyttet til personens gruppetilhørighet, så ledere ser bestillinger kun til det nivået de har tilgang til.

Se bestillinger / Oppdatere bestillinger

Alle ledere

Sende påminnelser

Alle ledere

Svarte dette på spørsmålet?