Gå til hovedinnhold
Alle samlingerUtlegg og krav
Kom i gang med utlegg og krav
Kom i gang med utlegg og krav
Lukas Grenstad avatar
Skrevet av Lukas Grenstad
Oppdatert over en uke siden
  1. Sende inn krav

    Alle brukere kan fra sin gruppe opprette og sende inn et krav for utlegg eller dommeregninger de har.

    De kan i siste steg velge hvilken gruppe kravet skal sendes mot. De kan da velge mellom laget de er medlem i, idretten eller klubben - avhenging av hvilken gruppe det er som skal ta kostnaden. Både den som sender inn og godkjenner kan endre gruppen dersom det blir feil.

  2. Godkjenne krav

    Den som er økonomiansvarlig i gruppen kravet blir innsendt mot vil kunne godkjenne og avvise kravet både i appen og i web dashbordet. Økonomiansvarlige kan godkjenne krav for gruppen de er leder i og alle undergrupper av denne.

  3. Når kravet er godkjent/avvist

Brukeren vil få en notifikasjon i Hoopit-appen sin så fort et krav et godkjent eller avist.

Dersom kravet blir godkjennent genererer vi en PDF som vist under som innehodler all relevant informasjon for å kunne utbetale kravet til innsender. Denne blir sendt direkte til regnskapssystmet dersom dere har satt opp integrasjon for det. Om ikke kan den lastes ned fra dashbordet. Dokumentet viser også hvem som attesterte billaget i Hoopit.

Nå har du eller regnskapsføreren deres på magisk vis all informasjon nødvendig for å gjøre tilbakebetalingen.

Svarte dette på spørsmålet?