Alle samlinger
Betalinger gjennom Hoopit
Redigere og slette betalinger
Redigere og slette betalinger

Her viser vi hvilke muligheter dere har for ulike endringer og justeringer av betalinger, og hvordan betalinger kan slettes i Hoopit.

Johan Dystvold Engvik avatar
Skrevet av Johan Dystvold Engvik
Oppdatert over en uke siden

Fra økonomi-dashbordet får dere full oversikt over alle betalinger som er opprettet i Hoopit. Hit kommer du ved å trykke deg inn på "Økonomi" -> "Betalinger" som vist under.

Når du har trykket deg inn på "betalinger" vil oversikten se omtrent sånn ut.

Ved å trykke på de tre prikkene til høyre som vist på bildet vil du få muligheten til å redigere, fryse og slette betalinger. Når du trykker på disse tre prikkene vil følgende meny vises:

Redigere betaling

Hvis du velger å redigere betalingen vil du få opp betalingen og ha mulighet til å gjøre diverse endringer.

Hvis betalingen ikke er publisert enda vil du kunne endre alt i betalingen.

Dersom betalingen er publisert vil det blant annet ikke være mulig å redigere publiseringsdato i betalingen. For medlemskontingent vil det heller ikke være mulig å redigere hvilket år betalingen gjelder for.

Kan redigeres:

Tittel, beskrivelse, pris betalingsfrister, søskenmoderasjoner og familierabatter vil kunne endres og legges til.

Slett betaling

Merk at betalinger ikke kan slettes om det allerede er blitt gjennomført betalinger. Da vil "Slett" funksjonen stå som blank.

Om du velger å slette en betaling vil alle relaterte betalingsforespørsler bli slettet og fjernet fra innbokser. Det vil ikke være mulig å gjenopprette betalingen etter sletting.

Frys betaling

Selv om betalingen er publisert og noen har gjennomført betalinger så har du mulighet til å fryse betalingen. Dette vil gjøre at alle varslinger og purringer relatert til denne betalingen blir fjernet fra innbokser, og betalingen er deaktivert frem til den blir publisert igjen.

Når betalingen er fryst vil du enkelt kunne publisere den igjen ved å trykke på de samme tre prikkene som tidligere. Da vil du få opp en meny med mulighet til å publisere betalingen.

Etter publisering vil betalingen gå som normalt, og betalingspåminnelser vil bli sendt ut.

Svarte dette på spørsmålet?