Alle samlinger
Betalinger gjennom Hoopit
Endringer og justeringer av enkeltbetalinger
Endringer og justeringer av enkeltbetalinger

Her viser vi hvilke muligheter dere har for ulike endringer og justeringer av enkeltbetalinger i Hoopit.

Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert over en uke siden

Fra økonomi-dashbordet får dere full oversikt over alle betalinger som er laget i Hoopit. Oversikt over betalinger som er sendt ut får du enten ved å trykke på "Betalinger" eller "Betalingsforespørsler".

Her ser du også hvem som har betalt og ikke, samt siste utsending av purring. Hvis du klikker på de tre prikkene helt til høyre på linja på en ubetalt faktura vil du få du opp følgende oversikt:

Her kan du sende ny purring med valgfri tekst, samt se oversikt over purringshistorikken.

Det sendes automatisk ut purringer 2, 5, og 7 dager etter betalingsfrist. Deretter sendes purringen én gang i uken inntil ett år.

Opprette faktura - Dersom det er behov for å opprette en faktura, kan dette gjøres via denne funksjonen. Her viser vi deg hvordan du kan opprette en faktura.

Dersom du velger "Rediger" vil du få opp følgende:

  • Endre pris eller betalingsfrist:

Legg inn ny betalingsfrist eller endre pris og trykk "lagre" øverst til høyre. Fakturaen vil oppdateres øyeblikkelig.

  • Fritatt for betaling:

Dersom noen er fritatt fra å betale fakturaen kan du krysse av for dette. Da forsvinner fakturaen fra innboksen i appen, og det vil ikke sendes purringer til vedkommende. I betalingsoversikten vil den ligge merket som "fritatt".

  • Marker en en betaling som "Betalt manuelt":

Dersom noen har betalt fakturaen rett til klubbens konto eller via Vipps vil ikke dette registreres automatisk i Hoopit. Mottar dere slike betalinger kan dere merke fakturaer som "innbetalt" samt skrive en kommentar til betalingen. Da vil fakturaen forsvinne fra innboksen til brukeren, og de vil ikke motta purringer. I betalingsoversikten vil de ligge som betalt og summen dere har lagt inn vil inkluderes i totaloversikten "sum innbetalt". Obs! Disse betalingene vil ikke være inkludert på betalingsrapporten, siden de ikke er gjort gjennom Hoopit.

Svarte dette på spørsmålet?