For at banekalenderen skal være korrekt må alle aktiviteter være registrert på banen i Hoopit. Hvis du er innlogget på web-dashbordet kan du fra kalenderen se hvilke baner og områder klubben har lagt inn under fanen "områder". Når du lager en ny aktivitet fra mobil eller fra web, vil områdene komme opp under feltet "sted". Du må velge et av alternativene i listen for å knytte aktiviteten opp til den registrerte baneflaten. Hvis feltet "sted" blir stående tomt eller om du skriver inn et banenavn som ikke ligger registrert i Hoopit, vil ikke aktiviteten knyttes opp mot en registrert baneflate.

Når du har opprettet aktiviteten vil den legge seg i kalenderen. På web skal du kunne holde pila over aktiviteten for å se hvilken baneflate du har valgt. Når teksten med området vises i en grå tekstboks er den knyttet opp mot en registrert baneflate.

Sjekk om aktiviteter er koblet opp mot registrerte baneflater

Hvis du velger kalender-visningen "agenda" (helt til høyre på skjermen) kan du enkelt sjekke om det er treninger/aktiviteter som ikke er knyttet opp mot registrerte baneflater. I kolonnen lengst til høyre i bildet vises "sted". Alle aktiviteter som er knyttet opp mot klubbens baneflater er i grå tekstbokser. De som er tomme eller bare har sort tekst på hvit bakgrunn er ikke tilknyttet en registrert baneflate.

Fant du svaret?