1. Før man lager treningsavgift er det to ting som må sjekkes: 

  • Trykk deg inn på "organisasjon" i venstremenyen og velg "gruppeoversikt" - sjekk at lagene ligger inne med gruppetype “lag”.

  • Sjekk at det er lagt inn kontonummer på særidretten du skal sende ut treningsavgift for. Dette finner du ved å trykke på ikonet for innstillinger oppe til høyre. Da vil du få opp denne boksen, og vil se om det ligger kontonummer inne eller ikke:

2. Opprett treningsavgift (Obs! Du må ha rollen "økonomiansvarlig" for å få tilgang til økonomisiden.)

Gå inn på “økonomi” i menyen til venstre, og velg “lag ny betaling”.

Da kommer du hit og velger "ny treningsavgift".

Videre vil du få spørsmål om alle lag skal ha samme pris. Hvis ja, skriv inn sum og trykk neste. Trykker du nei vil alle lagene som er definert med gruppetype “lag” dukke opp, og du kan definere egen pris for hvert enkelt lag.

NB! Husk at det kommer en transaksjonsavgift på hver betaling. Totalpris står under hver boks slik at dere kan justere sum som skal ut til medlemmene. 

Hvis du ikke ønsker å sende ut treningsavgift til alle gruppene, setter du sum 0kr på de gruppene som ikke skal ha faktura. Når det er ført opp en sum i alle gruppene trykker du “neste".

I neste bilde kan du endre tittel og beskrivelse etter eget ønske. Vi anbefaler at du oppgir kontaktinfo til den som lager faktura i feltet “beskrivelse” slik at medlemmer vet hvem de skal kontakte hvis de har spørsmål rundt betalingen.


Du velger selv når treningsavgiften skal publiseres, den trenger ikke legges ut med en gang. Dersom du utsetter publiseringen vil du få tid til å gjøre eventuelle endringer, som for eksempel hvis det er noen utøvere som er fritatt fra å betale treningsavgiften.

Du kan sende flere treningsutgifter ut per år og du bestemmer selv hvilken periode hver treningsavgift skal gjelde for. Nye medlemmer som blir registrert i de gruppene hvor det allerede er fakturert treningsavgift, vil automatisk få tilsendt denne fakturaen.

Fant du svaret?