For å kunne bruke Hoopit til å betale med, må økonomiansvarlig eller lederen i organisasjonen knytte kontonummer opp mot gruppene. Vi anbefaler å ha et kontonummer knyttet til alle nivåer i organisasjonen.
Her viser vi deg hvordan du enkelt kan gjøre dette.

  1. Gå inn på "grupper"-tabben

Deretter å gå inn på den gruppen du vil knytte kontonummeret til. Da vil dette skjermbilde komme opp: 

2. Trykk på innstillinger
Trykk deretter på "Kontoinformasjon". Da skal det se slik ut:

Hvis det allerede er en konto knyttet til gruppen, vil dette også vises her. 

3 Fyll inn angitt informasjon og gjør om kontonummeret til et IBAN-nummer.
Her må du fylle inn kontonavn som for eksempel kan være: "Lagkonto Gutter 2003". Når du nå skal legge inn kontonummeret, må du gjøre om dette til et IBAN-nummer. Dette gjør du ved å gå inn på denne siden, og skrive inn kontonummeret du vil gjøre om.
Så kopierer du det nummeret du får opp, og limer det inn der det står "Kontonummer" i Hoopit. 

Trykk på den røde knappen hvor det står "Legg til" og du har nå fått koblet kontoen opp mot gruppen!

Fant du svaret?