For å kunne bruke Hoopit til å betale med, må økonomiansvarlig eller lederen i organisasjonen knytte kontonummer opp mot gruppene. Vi anbefaler å ha et kontonummer knyttet til alle nivåer i organisasjonen.
Her viser vi deg hvordan du enkelt kan gjøre dette.

  1. Gå inn på "grupper"-tabben

Deretter å gå inn på den gruppen du vil knytte kontonummeret til. Da vil dette skjermbilde komme opp: 

2. Trykk på innstillinger
Trykk deretter på "Kontoinformasjon". Da skal det se slik ut:

Hvis det allerede er en konto knyttet til gruppen, vil dette også vises her. 

3. Trykk på den grå knappen hvor det står "Legg til" og du har nå fått koblet kontoen opp mot gruppen!

Fant du svaret?