For å kunne bruke Hoopit til å betale med, må økonomiansvarlig eller en leder i organisasjonen knytte kontonummer opp mot gruppene. Vi anbefaler å ha et kontonummer knyttet til alle nivåer i organisasjonen. Her kan du se hvordan du blir økonomiansvarlig i laget ditt.

  1. Velg riktig gruppe i gruppevelgeren og trykk på innstillinger

2. Velg kontoinformasjon

Her kan du legge til ny, fjerne eller legge til flere kontoer til gruppen.

Nå er alt klart for at gruppen kan opprette betalinger💰

Fant du svaret?