Alle samlinger
Tips, feilsøking, spørsmål og svar
NIF Integrasjon - Brukerregistrering
NIF Integrasjon - Brukerregistrering
Lukas Grenstad avatar
Skrevet av Lukas Grenstad
Oppdatert over en uke siden

Steg 1:

Medlem mottar følgende e-post fra Hoopit og åpner lenken. Samme prosess er nå også tilgjengelig i innboks i appen.

Steg 2:

Medlem bekrefter eller endrer opplysninger i skjemaet og trykker "Bekreft"

Steg 3:

Skjemaet initierer en verifiseringsprosess hos NIF som du kan lese mer om her.

Eksempel på e-post og SMS fra NIF:

userVerification_sms.png

Steg 4:

Medlemmet bekrefter opplysninger for seg selv/barn og Hoopit og NIF brukeren deres blir sammenkoblet 🎉

Vanlige feil:

Feilmelding

Løsning

«Brukeren eksisterer allerede»

Gå tilbake til Steg 2 og dobbeltsjekk opplysningene

«Det er ikke samsvar mellom innsendte opplysninger og fødselsnummer. Kontakt idrettslaget slik at de kan rette opplysningene og sende deg ny lenke for bekreftelse av medlemskapet.»

Gå tilbake til Steg 2 og dobbeltsjekk opplysningene. Navnet må samsvare med det som er registrert i Folkeregisteret

«Ugyldig kobling»

Gå tilbake til Steg 2. Lenken har enten gått ut på tid (etter 24 timer fra du mottok den), eller du har allerede brukt lenken.

«Customer already verified with Buypass, but does not exists in database».

Ta kontakt med support@idrettsforbundet.no slik at de kan hente opplysningene fra Buypass.

Hvis du fortsatt skulle ha problemer kan du ta kontakt med support ved å trykke på knappen nederst til høyre på skjermen😄

Svarte dette på spørsmålet?