Hvis du er innlogget på web-dashbordet kan du fra kalenderen se hvilke baner og områder klubben har lagt inn under fanen "Områder" . Når du laget en ny aktivitet enten fra mobil eller fra web, vil disse områdene dukke opp under feltet "Sted", og du må velge et av alternativene i listen for å knytte aktiviteten opp til den registrerte baneflaten. Hvis feltet "Sted" blir stående tomt eller at du bare skriver inn et banenavn, vil aktiviteten ikke bli knyttet opp mot den registrerte baneflaten.

Når du har laget aktiviteten vil den legge seg i kalenderen. På web skal du kunne holde markøren over aktiviteten og det skal da vises hvilken baneflate du har valgt. Når det kommer teksten: (Baneandel....) skravert grått, betyr det at aktiviteten er knyttet opp mot registrert baneflate.

Sjekk om aktiviteter er linket opp mot registrerte baneflater

Hvis du velger kalender-visningen "Agenda" (helt til høyre i bildet) kan du enkelt sjekke om det er treninger/aktiviteter som ikke er knyttet opp mot registrerte baneflater. I kolonnen helt til høyre i bildet vises "Sted". Alle aktiviteter som er knyttet opp mot klubbens baneflater er skravert grått og starter med (Baneandel:......) De som er tom eller bare har sort tekst på hvit bunn er ikke tilknyttet en registrert baneflate.

Fant du svaret?