Alle samlinger
Kom i gang med Hoopit
Registrering
Koble deg som foresatt til barn som allerede er registrert i Hoopit
Koble deg som foresatt til barn som allerede er registrert i Hoopit

Er barnet allerede registrert, men du får ikke koblet deg opp? Her forklarer vi hvordan du kan koble deg opp som foresatt til barnet.

J
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert over en uke siden

Be eksisterende foresatt legge deg til som foresatt

Be foresatt som allerede er registrert om å legge deg til. Følg disse tre stegene for å legge til:

1. Åpne profil

2. Barn -> Åpne profilen til barnet

3. Relasjoner -> Legg til foresatt

Be leder legge deg til som foresatt

Dersom både du og ditt barn er registrert i Hoopit kan du be leder i gruppa om å koble dere sammen. Leder kan via web-dashbordet klikke seg inn på utøverkortet, trykke på "Foresatte", søke opp foresattes navn eller mail og legg til.

Ta kontakt med support

Har du fremdeles problemer med å koble sammen din egen bruker med ditt barns bruker kan du kontakte oss på support! Chaten finner du nederst i høyre hjørne med et rødt symbol på websiden vår, og i appen finner du oss under Kundestøtte.

Svarte dette på spørsmålet?