Alle samlinger
Kom i gang med Hoopit
Registrering
Koble deg som foresatt til barn som allerede er registrert i Hoopit
Koble deg som foresatt til barn som allerede er registrert i Hoopit

Er barnet allerede registrert, men du får ikke koblet deg opp? Her forklarer vi hvordan du kan koble deg opp som foresatt til barnet.

Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert denne uken

Be eksisterende foresatt legge deg til som foresatt

Be foresatt som allerede er registrert om å legge deg til. Følg disse tre stegene for å legge til:

1. Åpne profil

2. Barn -> Åpne profilen til barnet

3. Relasjoner -> Legg til foresatt

Be leder legge deg til som foresatt

Dersom både du og ditt barn er registrert i Hoopit kan du be leder i gruppa om å koble dere sammen. Leder kan via web-dashbordet klikke seg inn på utøverkortet, trykke på "Foresatte", søke opp foresattes navn eller mail og legg til.

Ta kontakt med support

Har du fremdeles problemer med å koble sammen din egen bruker med ditt barns bruker kan du kontakte oss på support! Chaten finner du nederst i høyre hjørne med et rødt symbol på websiden vår, og i appen finner du oss under Kundestøtte.

Svarte dette på spørsmålet?