For å flytte medlemmer til en annen gruppe må du først logge inn i web-dashbordet og så gå til Grupper > Brukere.

  1. Velg gruppen du vil flytte noen fra

  2. Velg Legg til i en annen gruppe

  3. Huk av de medlemmene du vil flytte

  4. Trykk på Flytt medlemmer

  5. Velg gruppen de skal legges til i

  6. Huk av Slett fra nåværende gruppe om de kun skal være medlemmer i den nye gruppen

Husk at du må ha tilgang til både gruppen du flytter noen fra og gruppen du skal flytte noen til😊

Fant du svaret?