For å flytte medlemmer til en annen gruppe må du først logge inn i web-dashbordet og så gå til Grupper > Brukere.

  1. Velg gruppen du vil flytte noen fra

  2. Velg Flytt til en annen gruppe

  3. Huk av de medlemmene du vil flytte

  4. Trykk på Flytt medlemmer

  5. Velg gruppen de skal flyttes til

  6. Huk av Slett fra nåværende gruppe om de kun skal være medlemmer i den nye gruppen

Husk at du må ha tilgang til både gruppen du flytter noen fra og gruppen du skal flytte noen til😊

Fant du svaret?