1. Logg inn i web-dashbordet

2. Gå til NIF medlemmer

3. Søk opp medlemmet som har sluttet

Trykk på de tre prikkene bak navnet.

4. Velg "Avslutt klubbmedlemskap"

Dersom personen kun har sluttet i en særidrett kan du velge "Avslutt grenmedlemskap" for å melde personen ut av den grenen du har valgt i gruppe-velgeren.

5. Trykk på "Avslutt klubbmedlemskap"

Personen blir da meldt ut av idrettslaget og slettet fra alle grupper i Hoopit.

Hvis det er et grenmedlemskap du sletter blir personen meldt ut av alle grupper under den særidretten.

NB: Det kan være lurt å sjekke at medlemmet ikke har noen utestående betalinger før du sletter det💰

Fant du svaret?