I utgangspunktet er alle gruppene som er definert som "lag" i Hoopit, synlig på klubbens felles registreringside. Det vil si at medlemmer som registrerer seg direkte fra appen kan registrere seg som medlemmer i disse gruppene.

For å se hvilke grupper som ligger "åpne" for registrering, kan du logge ut av appen, trykke “Registrer deg” og søke opp idrettslaget.

Hvis dere ønsker å skjule noen av disse gruppene, f.eks styret, sportslig utvalg e.l., for å hindre at noen ved en feiltakelse registrerer seg her, gjøres det fra web-dashbordet. Gå på venstremenyen “Grupper” og velg aktuell gruppe i nedtrekksmenyen.

Gå på “Innstillinger” og “Invitasjonslenke”. Her kan dere huke av for at gruppen ikke skal være synlig på organisasjonens registreringsside. For å bli medlem i en slik gruppe, må man inviteres manuelt av en av lederne i gruppa.

Fant du svaret?