Alle samlinger
Tips, feilsøking, spørsmål og svar
Skjul grupper på klubbens felles registreringsside
Skjul grupper på klubbens felles registreringsside

Klubben bestemmer selv hvilke grupper det skal være mulig å legge seg til som medlem, og hvilke som evnt. skal skjules.

Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert over en uke siden

I utgangspunktet er alle gruppene som er definert som "lag" i Hoopit, synlig på klubbens felles registreringside. Det vil si at medlemmer som registrerer seg direkte fra appen kan registrere seg som medlemmer i disse gruppene.

For å se hvilke grupper som ligger "åpne" for registrering, kan du kopiere og lime inn klubbens registreringslink i nettleseren. Eller gå inn på grupper i appen, trykk på den røde knappen nederst til høyre og søk opp klubben.

Hvis dere ønsker å skjule noen av disse gruppene, f.eks styret, sportslig utvalg e.l., for å hindre at noen ved en feiltakelse registrerer seg her, gjøres det fra web-dashbordet. Gå på venstremenyen “Grupper” -> "Innstillinger" og velg aktuell gruppe i nedtrekksmenyen.

Gå på “Registrering” og "Gruppens synlighet”. Her kan dere huke av for at gruppen ikke skal være synlig på organisasjonens registreringsside. For å bli medlem i en slik gruppe, må man inviteres manuelt av en av lederne i gruppa.

Svarte dette på spørsmålet?