Gå til hovedinnhold
Alle samlingerAktiviteter og banekalender
Integrer banekalenderen på nettsiden
Integrer banekalenderen på nettsiden

Vil du integrere banekalenderen på nettsidene deres? Her viser vi hvordan dere kan tilpasse iFrame-koden

Lukas Grenstad avatar
Skrevet av Lukas Grenstad
Oppdatert over en uke siden

Start med å hente ut koden fra admin dashbordet under Aktiviteter > Kalender > Del kalender📆 Du vil da få en kode som ser ut som den under:

<iframe width="100%" height="800" src="https://calendar.hoopit.io/public-calendar/530bf175-4e86-46ca-b52e-24cf3b3b223b" scrolling="yes"></iframe>

Velg område som skal vises

Ved å legge til ?index= [x] i lenken vil du kunne velge hvilken bane som skal lastes som standard, der x representerer området og 0 betyr første område og 1 betyr andre område i listen.

?index=[x] 

Vis/skjul områdevelgeren

Skjul område-velgeren ved å legge til &venueSelectorEnabled=false

&venueSelectorEnabled=false

Vis/skjul minikalderen

Skjul kalenderen oppe i venstre hjørne med &sideCalendarEnabled=false

&sideCalendarEnabled=false

Vis/skjul gruppevelgeren

Skjul gruppevelgeren med &groupSelectorEnabled=false

&groupSelectorEnabled=false

Endre standardvising av kalderen

Du kan endre standardvisning på kalenderen med &defaultViewType= [view]

Månedlig visning = [dayGridMonth]
Ukentlig vising = [timeGridWeek]
Dagsvising = [timeGridDay]
Månedlig agendavising = [listMonth]

Eksempel:

<iframe width="100%" height="800" src="https://calendar.hoopit.io/public-calendar/530bf175-4e86-46ca-b52e-24cf3b3b223b?index=2&venueSelectorEnabled=false&sideCalendarEnabled=false&groupSelectorEnabled=false&defaultViewType=listMonth" scrolling="yes"></iframe>

Svarte dette på spørsmålet?