Justere varslinger

Om man ikke har godtatt varslinger, er det litt vanskeligere å slå på varslinger igjen - lær hvordan!

Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert over en uke siden

1. Finn innstillinger

2. Gå til varslinger

3. Finn Hoopit

4. Slå på varslinger

Noe som er uklart? Ta kontakt 😃

Svarte dette på spørsmålet?