Hva er Hoopit?

 • Hoopit er et digitalt verktøy som automatiserer alle administrative oppgaver for idrettsklubben, blant annet kommunikasjon, økonomi og medlemsdata for å nevne noe. Verktøyet er integrert med NIF og brukes av en rekke norske idrettsklubber.

Hvem passer Hoopit for?

 • Hoopit er et godt valg for alle idrettsklubber som ønsker et helhetlig administrasjons- og kommunikasjonsverktøy som fungerer på tvers av lag og idrettsgrener. Ved å ta i bruk Hoopit vil en dermed frigjøre tid fra administrative oppgaver som heller kan brukes på idretten.

Hvorfor bør klubben min bruke Hoopit?

Med Hoopit får klubben:

 • En app som automatiserer drift og organisering på klubbnivå - på tvers av lag og idrettsgrener.

 • Et effektivt kommunikasjonsverktøy som gjør det enkelt å spre informasjon, gi beskjeder og planlegge aktiviteter.

 • En enkel måte å planlegge treninger, fordele banetid, innhente politiattester, sende ut treningsavgifter og mer.

 • Tilgang til E-dugnader som gir klubben nye inntekter.

 • Et integrert økonomisystem som forenkler betalinger og utsendinger av fakturaer.

 • Et trygt sted å oppbevare og lagre klubbdata, medlemslister og annen viktig informasjon, slik at den alltid er oppdatert og tilgjengelig.

Hvordan bruker jeg Hoopit til å styre klubbøkonomien?

 • Med Hoopit kan du enkelt sende ut medlemskontingent, treningsavgifter og fakturaer. Vi tar oss også av purringer ved manglende betalinger.

 • Vi har ambisjoner om å halvere regnskapskostnadene i klubben gjennom helautomatisk behandling av lagsregnskap, dommeroppgjør, medlemskontingent og fakturaer - alt samlet i appen.

 • Hoopit samarbeider med ECIT som er ledende i Norden på smarte IT- og økonomisystemer.

Hva skiller Hoopit fra andre liknende systemer?

 • Hoopit er et administrasjonsverktøy for hele idrettsklubben, hvor klubbledelsen har innsikt i alle lag og grupper. Det er klubben som har styringen, ikke bare lagene.

 • Samler klubben og bidrar til åpenhet på tvers av lag og idretter.

 • Hoopit ser stor verdi i lokalsamfunnet og vi gjør det vi kan for å støtte opp nærområdene. Derfor kan du blant annet selv velge hvilke næringslivspartnere du vil inkludere.

 • Vi står på samme side som klubbene, og tar gjerne imot innspill og hjelp til forbedringer.

Kan klubben bruke Hoopit selv om noen av lagene allerede bruker andre liknende verktøy for å kommunisere med medlemmene?

 • Ja - Hoopit er et klubbverktøy som fungerer på øverste nivå og kan brukes isolert, selv om Hoopit tilbyr alle kommunikasjonsmuligheter som du kjenner fra andre systemer.

Hvordan oppretter jeg (som administrator) grupper?

 • Her finner du en enkel og visuell forklaring på dette.

Hvordan legger jeg til nye medlemmer?/Hvordan registrerer jeg meg?

 • Lagleder/trener: Du inviterer foresatte og utøvere via en invitasjonslenke - hvordan kan du se her.

 • Foresatt/utøver: Du får tilsendt en invitasjonslenke og registrerer deg via den slik.

 • Har du ikke fått noe invitasjonslenke? Trykk på "Registrer deg", søk opp riktig idrettslag og trykk "bli med", deretter finner du riktig særidrett og lag.

Hvordan funker Hoopit for barn som ikke er gamle nok til å ha ansvaret selv?

 • Frem til utøveren er gammel nok til å ha egen app og oversikt er det foresatte som har styringen. I appen kobles utøver og foresatte sammen på en enkel og praktisk måte.

 • Når utøveren er gammel nok til å ta styringen selv aktiveres barnebrukeren slik at en kan bruke appen selvstendig. Se hvordan her.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Fant du svaret?