Fra økonomi-dashbordet får dere full oversikt over alle betalinger som er laget i Hoopit. Hvis du klikker deg inn på en betaling får du opp en oversikt over alle som har mottatt faktura.

Her ser du også hvem som har betalt og ikke, samt siste utsending av purring. Hvis du klikker på de tre prikkene helt til høyre på linja på en ubetalt faktura vil du få du opp følgende oversikt:

Det sendes automatisk ut purringer 2, 5, og 7 dager etter betalingsfrist. Deretter sendes purringen én gang i uken inntil ett år. Du har også mulighet til å sende ut manuell purring og legge ved beskjed til vedkommende. I purringshistorikken får du oversikt over når eventuelle purringer er blitt sendt ut. Dersom du velger "rediger" vil du få opp følgende:

  • Endre pris eller betalingsfrist:

Legg inn ny betalingsfrist eller endre pris og trykk "lagre" øverst til høyre. Fakturaen vil oppdateres øyeblikkelig.

  • Fritatt for betaling:

Dersom noen er fritatt fra å betale fakturaen kan du krysse av for dette. Da forsvinner fakturaen fra innboksen i appen, og det vil ikke sendes purringer til vedkommende. I betalingsoversikten vil den ligge merket som "fritatt".

  • Marker en faktura manuelt som "betalt":

Dersom noen har betalt fakturaen rett til klubbens konto eller via Vipps vil ikke dette registreres automatisk i Hoopit. Mottar dere slike betalinger kan dere merke fakturaer som "innbetalt" samt skrive en kommentar til betalingen. Da vil fakturaen forsvinne fra innboksen til brukeren, og de vil ikke motta purringer. I betalingsoversikten vil de ligge som betalt og summen dere har lagt inn vil inkluderes i totaloversikten "sum innbetalt". Obs! Disse betalingene vil ikke være inkludert på betalingsrapporten, siden de ikke er gjort gjennom Hoopit.

Annen nyttig informasjon om faktura:

Slette en faktura:

Når du trykker på "slett faktura" vil fakturaen bli slettet både fra betalingsoversikten i web-dashbordet og innboksen i appen.

Slette treningsavgift og medlemskontingent:

Når det gjelder treningsavgift og medlemskontingent er det kun for utøvere/ledere som er fjernet fra gruppene i Hoopit som kan slettes. Det er på grunn av at systemet automatisk sender ut faktura til alle som er registrert som utøvere i klubben. Hvis de av ulike årsaker ikke skal betale fakturaen må de heller markeres som "fritatt". Husk også at når det gjelder medlemskontingenten til de foresatte, så skal den avvises i appen hvis de ikke ønsker å betale den.

Refusjon av faktura:

Hvis noen ved en feiltakelse har betalt en faktura og trenger refusjon, ta kontakt med oss på support så ordner vi det.

Flytte en innbetaling for faktura fra en person til en annen:

Hvis noen har betalt feil faktura, for eksempel hvis en foresatt har betalt medlemskontingenten for seg selv istedenfor barnet, kan vi flytte over betalingen (så lenge det er samme sum) slik at innbetalingen gjelder barnet istedenfor. Dette gjelder også ved doble brukere. Bare ta kontakt med oss på support så hjelper vi deg.

Utsending av faktura til nye medlemmer som registrerer seg etter at faktura er sendt ut:

Når det gjelder treningsavgift og medlemskontingent, så vil faktura sendes automatisk til de brukerne som legges til etter at hovedfakturaen er sendt ut. Dette gjelder innenfor den perioden klubben har definert at betalingen skal gjelde for.

Øvrige betalinger som lages må følges opp manuelt. Hvis man klikker seg inn på en betaling og trykker "rediger" kommer du inn i selve betalingen. Hvis du da trykker "velg mottakere" kan du legge til nye medlemmer som skal få fakturaen.

Fant du svaret?