Fra økonomi-dashbordet får dere full oversikt over alle betalinger som er laget i Hoopit. Hvis du klikker deg inn på en betaling får du opp en navneliste med alle som har mottatt faktura. Her ser du også hvem som har betalt og ikke og når evnt. siste purring er sendt. Hvis du klikker på de to prikkene helt til høyre på linja på en av fakturaene som ikke er betalt, får du opp følgende:

Send ny purring:

Det går automatisk purringer 2, 5, 10 og 15 dager etter betalingsfrist. Men du har også mulighet til å sende manuell purring og legge ved beskjed til vedkommende.

Purringshistorikk:

Her vises oversikt over når eventuelle purringer er sendt.

Rediger:

Trykker du på "Rediger" får du opp følgende:

Endre sum eller betalingsfrist:

Legg inn ny betalingsfrist eller sum og trykk "Lagre" helt øverst i høyre hjørne. Fakturaen til vedkommende som ligger i appen vil oppdateres øyeblikkelig.

Fritatt for betaling:

Huk av i avkrysningsboksen at vedkommende skal være fritatt for betaling. Da forsvinner fakturaen fra innboksen i appen og det vil ikke gå ut flere purringer. I betalingsoversikten vil den ligge merket som "Fritatt".

Marker en faktura manuelt som "Betalt"

Hvis noen har betalt fakturaen rett til klubbens konto eller via Vipps vil dette ikke bli registrert automatisk i Hoopit. Mottar dere slike betalinger kan dere nå merke fakturaer som "Innbetalt" samt skrive en merknad om betalingen. Da vil fakturaen forsvinne fra innboksen i appen til brukeren og de vil ikke motta flere purringer. I betalingsoversikten vil de ligge som betalt og summen dere har lagt inn vil inkluderes i totaloversikten "sum innbetalt". Vær obs på at disse betalingenen ikke vil være ikludert på betalingsrapporten, siden de ikke er gjort via Hoopit.

Slette en faktura:

Trykk på "slett faktura" og fakturaen blir slettet både fra betalingsoversikten i web-dasbhordet, samt fra innboksen i appen til brukeren.

Når det gjelder treningsavgift og medlemskontingent er det kun utøvere /ledere som er fjernet fra gruppene i Hoopit som kan slettes. Dette pga at systemet automatisk sender ut faktura til alle som er registrert som utøvere i Klubben. Hvis de av ulike årsaker ikke skal betale fakturaen bør de heller markeres som "Fritatt". Husk også at når det gjelder medlemskontingenten til foreastte, så skal den avvises i appen hvis de ikke ønsker å betale den.

Refusjon av faktura

Hvis noen ved en feiltakelse har betalt en faktura og trenger refusjon, ta kontakt med oss på support, så kan vi ordne det.

Flytte en innbetaling for faktura fra en person til en annen

Hvis noen har betalt feil faktura, f.eks en foresatt har betalt medlemskontingenten for seg selv istedenfor til barnet, kan vi flytte betalingen over (så lenge det er samme sum) slik at innbetalingen istedenfor gjelder barnet. Dette gjelder også ved doble brukere. Ta kontakt med oss på support, så hjelper vi deg.

Utsending av faktura til nye medlemmer som registrerer seg etter at faktura er sendt ut:

Når det gjelder treningsavgift og medlemskontingent, så sendes det automatisk fakturaer til medlemmer som blir lagt til i Hoopit etter at faktura er sendt ut. Dette gjelder innenfor den perioden klubben har definert at betalingen skal gjelde for.

Øvrige betalinger som lages må følges opp manuelt. Hvis man klikker seg inn på en betaling, f.eks "Dopapirdugnad G16" og trykker "Rediger" kommer du inn i selve betalingen. Trykker du da "Velg mottakere" kan du legge til nye medlemmer som skal få fakturaen.

Fant du svaret?