Når du som leder er innlogget på web-dashbordet kan du fjerne en utøver eller leder fra gruppa. Gå på venstremenyen "Grupper" og velg riktig lag i nedtrekksmenyen. Gå på "Medlemmer" og velg enten toppmenyen "Utøvere" eller "ledere".

På listen over medlemmer finner du to prikker helt til høyre på linja for hvert navn. Trykker du her kan du "slette" personen fra gruppa (du sletter ikke brukeren, kun tilgangen til gruppa). 😃

NB! Før du sletter en person fra gruppa kan det være lurt å sjekke om personen har noen utestående fakturaer. Er det fakturaer som skal slettes må dette gjøres av noen med tilgang til økonomidashbordet.

Sletting av foreldre: Foreldre kan ikke slettes fra en gruppe på lik linje med utøvere og ledere. Foresatte har kun tilgang til gruppen gjennom sin kobling til utøveren i gruppa. Dvs at hvis utøveren blir slettet, blir foresatte automatisk også det. Hvis utøveren er blitt voksen eller det har skjedd feilkobling el.lignende slik at man ønsker å fjerne en foresatt fra gruppa, ta kontakt med oss på support, så hjelper vi med det👍

Fant du svaret?