Alle samlinger
Tips, feilsøking, spørsmål og svar
Registrere oppmøte og eksportere oppmøtestatistikk
Registrere oppmøte og eksportere oppmøtestatistikk

Ønsker du å registrere hvem som møter opp på treninger/kamper eller aktiviteter? Det gjør du enkelt fra appen😃

Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert over en uke siden

Registrere oppmøte fra App:

Trykk på de tre prikkene øverst til høyre i bildet. Velg deretter "Registrer oppmøte" og du får opp en navneliste på alle inviterte.

Huk av for alle som har møtt opp og trykk på lagre. Du har nå registrert oppmøte på denne aktiviteten.

Registrere oppmøte fra Web:

Trykk deg inn i deltakerlisten, så ser du det står "Registrer oppmøte" på toppen av listen. Trykk på denne, og du får mulighet til å velge hvem som har deltatt i aktiviteten. Trykk så lagre, og oppmøte er registrert.

OPPMØTESTATISTIKK

Har du registrert oppmøte en periode og ønsker å ta ut oppmøtestatistikk, kan dette gjøres både fra appen og fra web-dashbordet.

Fra Appen: fra bunnmenyen "Grupper" velger du det laget du ønsker å ta ut statistikk for. Når du kommer inn på gruppesiden, trykker du på de tre prikkene oppe til høyre, trykk videre på "Eksporter oppmøte". Her kan nå velge hvilken periode du ønsker å se, samt huke av for aktiviteter du ønsker skal inngå i statistikken. Trykk "Eksporter oppmøtestatistikk" nederst på siden, og data vil bli eksportert til excel-fil.

Fra Web-dashbordet: gå på venstremenyen "Aktiviteter -> Oppmøte" og velg det rette laget fra nedtrekksmenyen. Da kan du velge hvilken periode du ønsker å se samt huke av for aktiviteter du ønsker skal inngå i statistikken. Velg "Eksporter oppmøtestatistikk" og data vil bli eksportert til excel-fil.

NB! Oppmøte må registreres manuelt for hver gang for at det skal komme med på en statistikk. Det blir ikke ført automatisk på de som har svart at de kommer på trening.

Svarte dette på spørsmålet?