"Nå skal vi snart i gang med Hoopit. For å lykkes med dette som klubb har vi planlagt at vi setter i gang med alle som har et verv i klubben; enten det er i styret, sportslig utvalg, i et lag eller lignende slik at vi kan gjøre oss kjent med Hoopit før vi inviterer inn foresatte og spillere."

"Om kort tid vil alle lagledere motta en invitasjon til et felles møte for mer informasjon om verktøyet, samt invitasjon til å registrere seg for å kunne ta i bruk Hoopit."

"For å komme i gang med Hoopit er det viktig at vi som er med og styrer organisasjonen har god oversikt og kunnskap om det nye verktøyet, slik at vi på best mulig vis kan videreformidle det til medlemmene våre."

Med vennlig hilsen

Leder ...


Her ser du hvordan du legger ut en post i en gruppe. 

Fant du svaret?