Overgang til nytt år eller ny sesong

Her er tips til hvordan du best mulig er forberedt til ny sesong med Hoopit

Jørn Engvik avatar
Skrevet av Jørn Engvik
Oppdatert over en uke siden
 1.  Ny årsklasse for grupper
  Vi anbefaler at du bruker fødselsår i gruppenavnet, eventuelt i kombinasjon med alder (for eksempel J-2005 (Jenter-14)). Bruker dere alder må dere huske å bytte navn på denne ved nytt år eller ny sesong. Ved å bruke fødselsår trenger dere ikke gjøre noen endringer.

 2. Sammenslåing av grupper og nye grupper med flere årsklasser
  Etter hvert kan det være naturlig med sammenslåing av årsklasser. For å ikke miste historikken fra tidligere grupper foreslår vi at dere lar alle beholde de gruppene de har, og i tillegg legger de til i den nye sammensatte gruppen. Det vil si at du hvert år lager en ny gruppe for sammenslåing, eller oppdaterer de eksisterende (tar ut de som ikke hører til i den sammenslåtte gruppa og legger til de nye).

 3. Ny data fra fotball og andre idretter
  Husk at du må oppdatere lagene for å få inn riktig data i ny sesong.

 4. Nytt kontonummer til nye grupper
  Har lagene en lagkonto må du huske å oppdatere eller legge til dette når du lager nye grupper.

Svarte dette på spørsmålet?