1.  Ny årsklasse for grupper
  Vi anbefaler at du bruker fødselsår i gruppenavnet, eventuelt i kombinasjon med alder (for eksempel J-2005 (Jenter-14)). Bruker dere alder må dere huske å bytte navn på denne ved nytt år eller ny sesong. Ved å bruke fødselsår trenger dere ikke gjøre noen endringer.

 2. Sammenslåing av grupper og nye grupper med flere årsklasser
  Etter hvert kan det være naturlig med sammenslåing av årsklasser. For å ikke miste historikken fra tidligere grupper foreslår vi at dere lar alle beholde de gruppene de har, og i tillegg legger de til i den nye sammensatte gruppen. Det vil si at du hvert år lager en ny gruppe for sammenslåing, eller oppdaterer de eksisterende (tar ut de som ikke hører til i den sammenslåtte gruppa og legger til de nye).

 3. Ny data fra fotball og andre idretter
  Husk at du må oppdatere lagene for å få inn riktig data i ny sesong.

 4. Nytt kontonummer til nye grupper
  Har lagene en lagkonto må du huske å oppdatere eller legge til dette når du lager nye grupper.

Fant du svaret?