1.  Ny årsklasse for grupper
  Årene går og for de fleste er de i samme gruppe til de kommer til en viss alder. vi anbefaler at du bruker fødselsår i gruppenavn eventuelt i kombinasjon med klasse f.eks. J-2005 (Jenter-14) Tar du med klasse må du huske å bytte navn på denne ved nytt år eller ny sesong.
 2. Sammenslåing av grupper og nye grupper med flere årsklasser
  I en viss alder kan det være naturlig med sammenslåing av årsklasser og samtidig ønsker gruppene kanskje å ta vare på sin historikk fra en gruppe de har hatt i mange år. Vi foreslår at du lar alle beholde de gruppene de har slik at de har historikken sin, men samtidig legger inn medlemmene i en ny gruppe hvor årsklassene er slått sammen. Det vil si at du hvert år lager en ny gruppe for sammenslåing, eller tar ut de som ikke hører til i den sammenslåtte gruppa og legger til de nye. Eller sagt på en mer bokstavelig måte. 15 åringene som nå skal inn i G.16 legger du inn. De som er for gamle tar du ut og legger de da inn i junior om dere har junior lag. Eller om du lager en helt ny G-16 gruppe så endrer du navn på den foregående til G-16 (2018) og en ny gruppe du kaller G-16 (2019) og legger inn alle i den nye gruppa.
 3. Ny data fra fotball og andre idretter
  Husk at du også må koble på lagene på nytt for å få inn riktig data i ny sesong
 4. Nytt kontonummer til nye grupper
  Har lagene lagskonto må du huske å oppdatere eller legge til dette når du lager nye grupper.
Fant du svaret?