Når du nå har fått laget deg en bruker og kanskje knyttet barnet ditt opp mot brukeren, skal du begynne å ta i bruk appen. Kanskje vil noe være innlysende for deg, mens andre ting ikke. Her er en kort innføring i hvor ting ligger inne i appen. 

Kalender

Kalender tabben er det første du kommer inn på når du åpner appen. Her ligger alle aktiviteter, treninger og kamper som du eller dine barn er involvert i. Her kan du trykke på en aktivitet og gi beskjed om du kommer eller ikke. Hvis du vil se alt laget ditt har på sin kalender må du gå inn på kalenderen i laget.

Lag-kalender

For å finne hva hele laget skal gjøre, må du først gå inn på "grupper"-tabben og deretter velge hvilken gruppe du vil se kalenderen til. 


Trykk deretter på "kalender" inne i laget. Her vil du se hva hele laget har planlagt de neste dagene, ukene og månedene. 

Du kan trykke deg inn på en aktivitet for å se informasjon om aktiviteten. 

Innboks

Her kommer alle nye invitasjoner og betalinger som du må ta stilling til. Det er her du får opp invitasjoner og har muligheten til å melde deg av eller på aktiviteter.
Hvis du avslår en invitasjon, vil denne aktiviteten ikke lenger være i din kalender, men vil fremdeles ligge i lag-kalenderen.
Hvis du derimot melder deg på en aktivitet, vil aktiviteten dukke opp i din egen kalender. 


Du går inn på aktiviteten og trykker på "Registrer" for å si om du kommer eller ikke på en aktivitet. 

Notifikasjon

Notifikasjons-tabben opplyser deg om alle endringer som blir gjort i gruppene eller aktivitetene du er en del av. Det blir litt som notifikasjoner på Facebook.


Lykke til med utforskingen 😁

Fant du svaret?