Aktiviteter på Hoopit er perfekt for å organisere kamper, treninger og sosiale sammenkomster. Du kan endre og opprette aktiviteter via web eller app. Her viser vi deg hvordan du kan gjøre det på de forskjellige plattformene. 

Legg ut en aktivitet og inviter deltakere i Appen
Gå inn på Grupper-tabben nederst i appen. Her velger du den gruppen som aktiviteten skal være knyttet til.
Inne i grupper kan du velge "kalender" som står øverst til venstre av skjermen. Da vil en blå knapp med et pluss-tegn dukke opp nederst til høyre. Trykk på denne. 


Først velger du om det skal være en repeterende eller enkel aktivitet. En enkel aktivitet har flere avanserte funksjoner enn gjentagende. 

1 Enkel aktivitet
Fyll ut informasjonen som angitt. Her kan du bestemme om det skal være betaling tilknyttet aktiviteten, eller kanskje aktiviteten skal ha et annet oppmøtested eller tid?

Inviter
Når du trykker på "Neste" øverst til høyre, kan man velge mellom å invitere enkeltpersoner eller alle. Huk av for "velg alle" innenfor deltakere, foreldre, ledere og/eller andre hvis hele laget skal inviteres. 

2 Gjentagende aktivitet
Hvis man heller velger gjentagende aktivitet, er dette skjermbildet som kommer opp. Fyll inn informasjonen som angitt og inviter slik som er forklart over.

Når du er ferdig trykker du på "Neste" knappen øverst til høyre. Trykk videre "Send" for å bekrefte at informasjonen er riktig. Du har nå opprettet en aktivitet og kan finne den i kalenderen enten inne på gruppen eller i hovedkalenderen i appen.

Legg ut en aktivitet og inviter deltakere i Web
I web oppretter du en ny aktivitet fra "Kalender"-dashbordet. Det er her du kommer inn først når du logger deg inn via Hoopit.io.
Trykk på "Ny aktivitet"-knappen helt til øverst til høyre i bildet.  

Da vil et skjermbilde komme opp hvor du skal fylle inn angitt informasjon. Som i appen, kan du også her velge om du vil opprette en enkel eller gjentagende aktivitet.
For at aktiviteten skal bli knyttet til et område, må man velge områder som allerede skal være lagt inn. Dette er veldig lurt da man fort kan se om aktiviteten overlapper andre aktiviteter på det gitte stedet. 

Når du er ferdig trykker du på "Neste" knappen øverst til høyre. Her får du som i appen mulighet til å velge hvem som skal inviteres. Hvis det er repeterende aktivitet for alle medlemmer, anbefaler vi at dere krysser på alternativet "inviter fremtidige utøvere" slik at de også får med seg alle aktiviteter.

Trykk "Opprett aktivitet" og du har nå opprettet en aktivitet og kan finne den igjen kalenderen på hovedsiden, og også på "Områder" hvis du har knyttet aktiviteten din opp mot et område. 

Fant du svaret?